Factuur-aanvraag

BTW-Facturen worden als PDF doorgemaild aan het begin van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de bestelling geplaatst werd. Factuuraanvragen die ons na het verstrijken van het kwartaal waarin de bestelling geplaatst werd, bereiken, kunnen helaas niet meer verwerkt worden.